ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wielobranżowa modernizacja hali sportowej C” w zakresie obejmującym wykonanie remontu hali sportowej C wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej przy ul. Jana Spychalskiego 38 w Poznaniu na działce nr 4/13, obręb Wilda.

28 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.33.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.33.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.33.2018-2 (ZIP)

Informacja o pytaniach: ZP.212.33.2018-3 (PDF)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ZP.212.38.2018-4 (PDF)

UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Sprostowanie:
ZP.212.33.2018-5 (ZIP)

Informacja z otwarcia ofert
ZP.212.33.2018-6 (PDF)

20 czerwca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP212.33.2018-7 (PDF)