ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Wykonanie modernizacji dachu budynku recepcji na Campingu Malta, Poznań (61-131), ul. Krańcowa 98.

Termin składania ofert do dnia 05.07.2018 r. do godziny 11:00.

20 czerwca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.38.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.38.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.38.2018-2 (ZIP)

5 lipca 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.38.2018-3 (PDF)

11 lipca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.38.2018-4 (PDF)