ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3 – etap III.

Termin składania ofert do dnia 23.07.2018 r. do godziny 11:00.

12 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.39.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.39.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.39.2018-2 (ZIP)

23 lipca 2018
Informacja z otwarcia ofert: zp.212.39.2018-3 (PDF)

8 sierpnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.39.2018-3 (PDF)