ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3 - etap III.

Termin składania ofert do dnia 11.07.2018 r. do godziny 11:00.

26 czerwca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.42.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.42.2108-1 (ZIP 15 MB)
Załącznik nr 2: ZP.212.42.2018-2 (ZIP)

6 lipca 2018
Odpowiedzi na pytania: ZP.212.42.2018-3 (PDF)

11 lipca 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.42.2018-4 (PDF)

30 lipca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.42.2018-5 (PDF)