ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Wykonanie i dostarczenie medali odlewanych wg projektu POSiR, na potrzeby 19 PKO Poznań Maratonu.

3 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.43.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.43.2018-1 (ZIP)

5 lipca 2018
Informacja o pytaniach: ZP.212.43.2018-2 (PDF)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ZP.212.43.2018-3 (PDF)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

10 lipca 2018
Informacja o pytaniach: ZP.212.43.2018-4 (PDF)

12 lipca 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.43.2018-5 (PDF)

13 lipca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.43.2018-6 (PDF)