ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawa artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych dla potrzeb Oddziałów POSiR w Poznaniu.

5 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.44.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.44.2018-1 (ZIP)

11 lipca 2018
Informacja o pytaniach: zp.212.44.2018-2 (PDF)

13 lipca 2018
Informacja z otwarcia ofert: zp.212.44.2018-3 (PDF)

14 lipca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zp.212.44.2018-4 (PDF)