ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 – o długości 25m każdy, z modułów łączonych w kształt litery I o konstrukcji stalowej na pływakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego, z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem na jeziorze Rusałka.

11 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.46.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.46.2018-1 (ZIP)

13 lipca 2018
Informacja o pytaniach: zp.212.46.2018-2 (PDF)

19 lipca 2018
Informacja z otwarcia ofert: zp.212.46.2018-3 (PDF)

20 lipca 2018
Informacja o unieważnieniu postępowania: zp.212.46.2018-4 (PDF)