ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa.

13 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.47.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.47.2018-1 (ZIP, 285 MB)
Załącznik nr 2: ZP.212.47.2018-2 (ZIP)

1 sierpnia 2018
Informacja o unieważnieniu postępowania: ZP.212.47.2018-3 (PDF)