ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Usługi sprzątania w trakcie i po imprezie biegowej 19. PKO Poznań Maraton, organizowanej w dniu 14.10.2018 r.

27 lipca 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.48.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.48.2018-1 (ZIP)

3 sierpnia 2018
Informacja o unieważnieniu postępowania: zp.212.48.2018-2 (PDF)