ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia fragmentu stropu konstrukcyjnego nad parterem budynku "Chwiałka" przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 10.08.2018 r. do godziny 11:00.

2 sierpnia 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.52.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.52.2018-1 (ZIP)

10 sierpnia 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.52.2018-2 (PDF)

16 sierpnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.52.2018-3 (PDF)