ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa.

Termin składania ofert do dnia 03.09.2018 r. do godziny 11:00.

17 sierpnia 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.56.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.56.2018-1 (ZIP 285 MB)
Załącznik nr 2: ZP.212.56.2018-2 (ZIP)

3 września 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.56.2018-3 (PDF)

11 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.56.2018-4 (PDF)