ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa".

7 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.58.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.58.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.58.2018-2 (ZIP)

17 września 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.58.2018-3 (PDF)

25 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.58.2018-4 (PDF)