ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu, tzw. Plaży Parkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych".

Termin składania ofert do dnia 18.09.2018 r. do godziny 11:00.

10 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.59.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.59.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.59.2018-2 (ZIP)

12 września 2018
Odpowiedzi na pytania: ZP.212.59.2018-3 (PDF)

14 września 2018
Odpowiedzi na pytania: zp.212.59.2018-4 (PDF)

24 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.59.2018-5 (PDF)