ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja Wieży Sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu ul Wiankowa 3.

Termin składania ofert do dnia 20.09.2018 r. do godziny 11:00.

12 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.60.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.60.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.60.2018-2 (ZIP)

14 września 2018
Odpowiedzi na pytania: zp.212.60.2018-3 (PDF)

20 września 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.60.2018-4 (PDF)

27 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.60.2018-5 (PDF)