ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 – o długości 25m każdy, z modułów łączonych w kształt litery I o konstrukcji stalowej na pływakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego, z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem, w tym z trapem dojściowym, kotwicami martwymi oraz y-bomami.

12 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.62.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.62.2918-1 (ZIP)

14 września 2018
Informacja o pytaniach: zp.212.62.2018-2 (PDF)

19 września 2018
Informacja z otwarcia ofert: zp.212.62.2018-3 (PDF)

26 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zp.212.62.2018-4 (PDF)