ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Roboty budowlane w oddziale Rataje POSiR", zlokalizowanego pod adresem os. Piastowskie 106A w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2018 r. do godziny 11:00.

19 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.65.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.65.2018-1 (ZIP)

25 września 2018
Odpowiedzi na pytania: ZP.212.65.2018-2 (PDF)

27 września 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.65.2018-3 (PDF)

3 października 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.65.2018-4 (PDF)