ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Budowa oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej oraz zachodniej strony jeziora na terenie POSiR Oddział Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3.

Termin składania ofert do dnia 09.10.2018 r. do godziny 11:00.

24 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.66.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.66.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.66.2018-2 (ZIP)

9 października 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.66.2018-3 (PDF)

11 października 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.66.2018-4 (PDF)