ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

19 października 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.67.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.37.2018-1 (ZIP)

30 października 2018
Informacja o unieważnieniu: zp.212.67.2018-2 (PDF)