ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej strony jeziora na terenie POSiR Oddział Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3.

Termin składania ofert do dnia 18.10.2018 r. do godziny 11:00.

10 października 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.70.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.70.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.70.2018-2 (ZIP)

16 października 2018
Odpowiedzi na pytania: ZP.212.70.2018-3 (PDF)

18 października 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.70.2018-4 (PDF)

23 października 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.70.2018-5 (PDF)