ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Usunięcie drzew, wykonanie nasadzeń i objęcie wykonanych nasadzeń trzyletnią pielęgnacją, a także wykonanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni będących w posiadaniu POSiR.

Termin składania ofert do dnia 05.11.2018 r. do godziny 11:00.

26 października 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.71.2018 (PDF)
Załączniki: ZP.212.71.2018-1 (ZIP)

5 listopada 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.71.2018-2 (PDF)

9 listopada 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.71.2018-3 (PDF)