ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin - Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1, oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

Termin składania ofert do dnia 11.12.2018 r do godziny 11:00.

3 grudnia 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.75.2018 (PDF)
Załączniki: ZP.212.75.2018-1 (ZIP)

11 grudnia 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.75.2018-2 (PDF)

19 grudnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert: ZP.212.75.2018-3 (PDF)