ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

17 lutego 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.13.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.13.2020-1 (ZIP)

25 lutego 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.13.2020-2 (PDF)

6 marca 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.13.2020-3 (PDF)