ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Świadczenie usług rekreacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć w zakresie rekreacji ruchowej na pływalniach Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Postępowanie na usługę społeczną.

17 czerwca 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.27.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.27.2020-1 (ZIP)

25 czerwca 2020
Iinformacja z otwarcia ofert: ZP.240.27.2020-2 (PDF)

2 lipca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty części 1-9: ZP.240.27.2020-3 (PDF)

9 lipca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty kolejne części: ZP.240.27.2020-4 (PDF)

13 lipca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty części 36-49: ZP.240.27.2020-5 (PDF)

16 lipca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.27.2020-6 (PDF)

4 sierpnia 2020
Informacja o unieważnieniu postępowania: ZP.240.27.2020-7 (PDF)

5 października 2020
Informacja o udzieleniu zamówienia: ZP.240.27.2020-8 (PDF)