ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawa środków do utrzymania czystości, dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 15.07.2020 r. do godziny 11:00.

7 lipca 2020
Ogłoszenie: ZP.240.30.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.30.2020-1 (ZIP)

13 lipca 2020
Informacja o pytaniach: ZP.240.30.2020-2 (PDF)

15 lipca 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.30.2020-3 (PDF)

23 lipca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.30.2020-4 (PDF)