ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Świadczenie usług rekreacyjnych i sportowych polegających na prowadzeniu zajęć w zakresie rekreacji ruchowej i sportu kwalifikowanego na pływalniach POSiR w Poznaniu oraz zajęć w zakresie nauki jazdy na łyżwach na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu.

Postępowanie na usługi społeczne.

6 sierpnia 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.31.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.31.2020-1 (ZIP)

14 sierpnia 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.31.2020-2 (PDF)

20 sierpnia 2020
Unieważnienie postępowania: ZP.240.31.2020-3 (PDF)

1 października 2020
Informacja o nieudzieleniu zamówienia: ZP.240.31.2020-4 (PDF)