ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby POSiR.

14 sierpnia 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.32.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.32.2020-1 (ZIP)

21 sierpnia 2020
Wyjaśniania i modyfikacje w ogłoszeniu przetargowym: ZP.240.32.2020-2 (ZIP)

27 sierpnia 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.32.2020-3 (ZIP)

11 września 2020
Informacja o wyborze oferty: ZP.240.32.2020-4 (ZIP)