ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Świadczenie usług w zakresie nauki jazdy na łyżwach na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu.

27 sierpnia 2020
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: ZP.240.33.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.33.2020-1 (PDF)

1 września 2020
Wyjaśnienie treści ogłoszenia: ZP.240.33.2020-2 (PDF)

4 września 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.33.2020-3 (PDF)

18 września 2020
Wybór oferty cz. 1 – 6: ZP.240.33.2020-4 (PDF)
Unieważnienie postępowania cz. 7, 8: ZP.240.33.2020-5 (PDF)

1 października 2020
Informacja o udzieleniu zamówienia: ZP.240.33.2020-6 (PDF)