ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Wykonanie modernizacji Toru Regatowego Malta przy ul. Wiankowej w Poznaniu poprzez usunięcie namułów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupełnieniem uszkodzeń brzegów i budowli wodnych Zbiornika Malta.

Termin składania ofert do dnia 03.11.2020 roku do godziny 11:00.

16 października 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.34.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.34.2020-1 (ZIP)
Załączniki: ZP.240.34.2020-2 (ZIP)
Załączniki: ZP.240.34.2020-3 (ZIP)

30 października 2020
Odpowiedzi na pytania: ZP.240.34.2020-4 (PDF)

3 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.34.2020-5 (PDF)

16 listopada 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.34.2020-6 (PDF)