ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Miejskiej Winogrady, zlokalizowanej na os. Zwycięstwa w Poznaniu.

Postępowanie na usługę społeczną.

Termin składania ofert do 07.10.2020 roku do godziny 11:00.

29 września 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.35.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.35.2020-1 (ZIP)

7 października
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.35.2020-2 (PDF)

20 października 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.35.2020-3 (PDF)

16 listopada 2020
Informacja o zawarciu umowy: ZP.240.35.2020-4 (PDF)