ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Ochrona osób i mienia POSiR w roku 2021.

Postępowanie na usługę społeczną.

Termin składania ofert do dnia 05.11.2020 roku do godziny 11:00.

23 października 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.36.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.36.2020-1 (ZIP)

2 listopada 2020
Informacja o pytaniach: ZP.240.36.2020-2 (PDF)

5 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.36.2020-3 (PDF)

23 listopada 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.36.2020-4 (PDF)

3 grudnia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I: ZP.240.36.2020-5 (PDF)

8 grudnia 2020
Informacja o zawarciu umowy dla części II zamówienia: ZP.240.36.2020-6 (PDF)

11 grudnia 2020
Informacja o zawarciu umowy dla części I zamówienia: ZP.240.36.2020-7 (PDF)