ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Usługi sprzątania pływalni miejskich będących w zarządzaniu Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

15 października 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.37.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.37.2020-1 (ZIP)

21 października 2020
Wyjaśnienia treści SIWZ: ZP.240.37.2020-2 (PDF)

22 października 2020
Modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.37.2020-3 (ZIP)

26 października 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.37.2020-4 (PDF)

19 listopada 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.37.2020-5 (PDF)