ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Modernizacja pomieszczenia magazynowego w budynku Pływalni POSiR na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Chwiałka.

15 października 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.38.2020 (PDF)
Dokumentacja projektowa: ZP.240.38.2020-1 (ZIP)
Załączniki: ZP.240.38.2020-2 (ZIP)

28 października 2020
Modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.38.2020-3 (PDF)

3 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.38.2020-4 (PDF)

13 listopada 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.38.2020-5 (PDF)