ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawa gazu płynnego propan techniczny dla celów grzewczych dla Oddziału Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, Poznań.

Termin składania ofert do 05.11.2020 roku do godziny 11:00.

28 października 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.40.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.40.2020-1 (ZIP)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZP.240.40.2020-2 (PDF)

2 listopada 2020
Informacja o pytaniach: ZP.240.40.2020-3 (PDF)

5 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.40.2020-4 (PDF)

20 listopada 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.40.2020-5 (PDF)