ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Modernizacja budynku głównego Oddziału Rataje w zakresie elewacji.

29 października 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.41.2020 (PDF)
Załączniki 1: ZP.240.41.2020-1 (ZIP)
Załączniki 2: ZP.240.41.2020-2 (ZIP)

13 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.41.2020-3 (PDF)

23 listopada 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.41.2020-4 (PDF)