ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Sprzątanie domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2020 r. do godziny 11:00.

6 listopada 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.40.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.422020-1 (ZIP)

16 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.42.2020-2 (PDF)

20 listopada 2020
Informacja o odrzuceniu ofert: ZP.240.42.2020-3 (PDF)

1 grudnia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.42.2020-4 (PDF)