ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Świadczenie usług ratownictwa wodnego – zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na sezonowych kąpieliskach w Poznaniu.

Postępowanie na usługę społeczną.

Termin składania ofert do dnia 27.11.2020 do godziny 11:00.

18 listopada 2020
Ogłoszenie: ZP.240.43.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.43.2020-1 (ZIP)

27 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.43.2020-2 (PDF)

9 grudnia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.43.2020-3 (PDF)

17 grudnia 2020
Informacja o zawarciu umów: ZP.240.43.2020-4 (PDF)

23 grudnia 2020
Informacja o powtórzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia: ZP.240.43.2020-5 (PDF)

7 stycznia 2020
Informacja o zawarciu umowy dla części II postępowania: ZP.240.43.2020-6 (PDF)