ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2021.

Termin składania ofert do dnia 09.12.2020 r.

1 grudnia 2020
Ogłoszenie: ZP.240.44.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.44.2020-1 (ZIP)

7 grudnia 2020
Informacja o pytaniach: ZP.240.44.2020-2 (PDF)

9 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.44.2020-3 (PDF)

11 grudnia 2020
Informacja o unieważnieniu części IV i V zamówienia: ZP.240.44.2020-4 (PDF)

23 grudnia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia: ZP.240.44.2020-5 (PDF)