ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni "Chwiałka", zlokalizowanej w Poznaniu ul. Spychalskiego 34.

Postępowanie na usługę społeczną.

Termin składania ofert do dnia 23.12.2020 do godziny 11:00.

14 grudnia 2020
Ogłoszenie: ZP.240.45.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.45.2020-1 (ZIP)

23 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.45.2020-2 (PDF)

31 grudnia 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.45.2020-3 (PDF)

7 stycznia 2020
Informacja o zawarciu umowy: ZP.240.45.2020-4 (PDF)