ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Świadczenie usług rekreacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć z zakresu rekreacji ruchowej i sportu kwalifikowanego na Pływalni Miejskiej Winogrady.

Postępowanie na usługę społeczną.

18 grudnia 2020
Ogłoszenie: ZP.240.46.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.46.2020-1 (ZIP)

31 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.46.2020-2 (PDF)

19 stycznia 2021
Unieważnienie postępowania: ZP.240.46.2020-3 (PDF)

20 stycznia 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.46.2020-4 (PDF)

27 stycznia 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.46.2020-5 (PDF)

29 stycznia 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.46.2020-6 (PDF)

2 lutego 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.46.2020-7 (PDF)

24 lutego 2021
Informacja o udzieleniu zamówienia: ZP.240.46.2020-8 (PDF)