ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2021.

Postępowanie na usługę społeczną.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2021 do godziny 11:00.

30 grudnia 2020
Ogłoszenie: ZP.240.48.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.48.2020-1 (ZIP)

7 stycznia 2021
Modyfikacja SIWZ: ZP.240.48.2020-2 (PDF)

11 stycznia 2021
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.48.2020-3 (PDF)

15 stycznia 2021
Informacja o odrzuceniu ofert: ZP.240.48.2020-4 (PDF)

25 stycznia 2021
Informacja o odrzuceniu oferty: ZP.240.48.2020-5 (PDF)

3 lutego 2021
Informacja o unieważnieniu części V postępowania: ZP.240.48.2020-6 (PDF)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.48.2020-7 (PDF)

23 lutego 2021
Informacja o zawarciu umów: ZP.240.48.2020-8 (PDF)