ilustracja świąteczna

Pływalnie

Chwiałka

24 grudnia – czynna w godz. 7.30 – 14.00

25 grudnia – nieczynne

26 grudnia – czynna w godz. 14.00 – 22.00

31 grudnia – czynna w godz. 7.30 - 14.00

1 stycznia – nieczynne

Winogrady

24 – 26 grudnia – nieczynne

31 grudnia – nieczynne

1 stycznia – nieczynne

6 stycznia – czynna w godz. 7.00 – 22.00

Atlantis

24 grudnia – czynna w godz. 7.00 – 14.00

25 grudnia – nieczynne

26 grudnia – czynna w godz. 14.00 – 22.00

31 grudnia – czynna w godz. 7.00 - 14.00

1 stycznia – nieczynne

6 stycznia – czynne w godz. 7.00 – 22.00

Rataje

24 grudnia – czynna w godz. 7.00 – 14.00

25 grudnia – nieczynne

26 grudnia – czynna w godz. 14.00 – 22.00

31 grudnia – czynna w godz. 7.00 - 14.00

1 stycznia – nieczynne

6 stycznia – czynne w godz. 7.00 – 22.00

Lodowiska

Chwiałka

24 grudnia – czynne w godz. 8:00 - 14:00 tylko ślizgawki dla publiczności

25 grudnia – czynne w godz. 15:00 - 21:45 tylko ślizgawki dla publiczności

26 grudnia – czynne w godz. 8:00 - 21:45 tylko ślizgawki dla publiczności

31 grudnia – czynne w godz. 8:00 - 18:15 (ślizgawki: 11:45, 12:45 i 13:45)

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem dostępnym na stronie Lodowiska, który może uwzględniać ewentualne zmiany.

Malta

24 grudnia – nieczynne

25 grudnia – czynne w godz. 15.00 – 22.00

26-30 grudnia – czynne w godz. 8.00 – 22.00

31 grudnia – czynne w godz. 8.00 – 15.00

1 stycznia – czynne w godz. 15.00 – 22.00

6 stycznia - czynne w godz. 8.00 – 23.00

Oddział Rataje

Korty

24-26 grudnia – nieczynne

31 grudnia – czynne w godz. 8.00 – 14.00

1 stycznia – nieczynne

6 stycznia - czynne zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia

Bowling

24-26 grudnia – nieczynne

31 grudnia – 1 stycznia – nieczynne

6 stycznia - czynne zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia

Golęcin

Boisko sztuczne i parking

24 – 26 grudnia – nieczynne

31 grudnia – 1 stycznia – nieczynne

6 stycznia - czynne zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia.

Stadion LA

24 grudnia – czynne do godz. 16.00

25 – 26 grudnia – nieczynne

31 grudnia – czynne do godz. 16.00

1 stycznia – nieczynne

6 stycznia - czynne zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia.

Noclegi

24 grudnia – czynne do godz. 15.00

25 – 26 grudnia – nieczynne

31 grudnia – czynne do godz. 15.00

1 stycznia – czynne zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia.

6 stycznia - czynne zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia.

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

23 – 26 grudnia – nieczynne

27 – 29 grudnia – czynne w godz. 8.00 – 16.00

30 grudnia – 1 stycznia – nieczynne

6 – 7 stycznia – nieczynne