Chwiałka / Pływalnia kryta

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 420
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

Pływalnia kryta

Pływalnia posiada dwa baseny:

 • duży, o wymiarach 25 m × 12,5 m i głębokości od 1,9 m do 4,2 m (sześć torów),
 • mały, o wymiarach 10 m × 4,7 m i głębokości od 0,8 m do 1 m.

Basen mały przystosowany jest do nauki pływania dzieci i dorosłych oraz do prowadzenia gimnastyki rehabilitacyjnej.

Na pływalni prowadzone są takie zajęcia jak:

 • kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych
 • kursy doskonalenia pływania
 • aerobik w wodzie
 • gimnastyka rehabilitacyjna

Na miejscu można skorzystać z sauny, odpocząć w grocie solnej, posilić się w punkcie gastronomicznym lub skorzystać z klubu fitness. Sklep w budynku pływalni oferuje pełen zestaw akcesoriów pływackich.

Przez swoje położenie w samym centrum Poznania, pływalnia charakteryzuje się dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej, a zmotoryzowani mają do swojej dyspozycji wiele miejsc parkingowych.

Basen przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada dogodny podjazd, odpowiednie urządzenia sanitarne, szatnie, natryski oraz dostęp do lustra wody bez schodów i przeszkód.

Każdego roku, z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki na pływalni organizowane są dla dzieci zawody pływackie w pełnej gali, z komisją sędziowską, fanfarami, podium, dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami. Obie te daty zamykają pewien okres zdobywania szlifów pływackich dla dzieci, które właśnie ukończyły kursy na Chwiałce.

Duży basen (fot. B. Jasiński)
Duży basen (fot. B. Jasiński)
Duży basen (fot. B. Jasiński)
Duży basen (fot. B. Jasiński)
Duży basen (fot. B. Jasiński)
Duży basen (fot. B. Jasiński)
Dzieci na małym basenie (fot. B. Jasiński)
Dzieci na małym basenie (fot. B. Jasiński)
Dzieci na małym basenie (fot. B. Jasiński)
 1. Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach:
  1. poniedziałek – piątek: 6:00 – 23:00 (pobyt klienta w halach basenowych w godzinach 6:15 – 22:45),
  2. sobota: 6:00 – 22:15 (pobyt klienta w halach basenowych w godzinach 6:15 – 22:00),
  3. niedziela: 6:45 – 20:45 (pobyt klienta w halach basenowych w godzinach 7:00 – 20:30).
 2. Na pływalni dostępne są następujące baseny:
  1. basen szkoleniowy dla nieumiejących pływać, o głębokości 0,8 m – 1,0 m,
  2. basen sportowy(sześciotorowy) dla umiejących pływać, o głębokości 1,95 m – 4,2 m.
 3. Godziny wejść oraz liczba dostępnych torów na poszczególne baseny, określone są w harmonogramie „Godziny dla publiczności na pływalni krytej”. Z szatni basenowej można korzystać 15 minut przed oraz 15 minut po seansie pływackim. Na torach basenu sportowego i szkoleniowego obowiązuje ruch prawostronny.
 4. Przed wykupieniem usługi i wejściem na pływalnię użytkownik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wykupując usługę klient potwierdza zapoznanie się z wszystkimi zapisami regulaminu pływalni i zobowiązuje się do ich stosowania.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiekcie Chwiałka funkcjonuje monitoring wizyjny. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu basenu.
 6. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kierownika Oddziału Chwiałka.
 7. Liczba korzystających z basenu dużego nie może przekraczać 60 osób (na jednym torze nie może przebywać więcej niż 10 osób).
 8. Liczba korzystających z basenu małego nie może przekraczać 25 osób.
 9. Na halach basenowych obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub innych pracowników pływalni,
  2. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody,
  3. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i pracowników pływalni.
 10. Z basenów nie mogą korzystać osoby: zakaźnie chore, z chorobami skóry, z otwartymi ranami oraz będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub odurzenia innymi środkami. Z basenu dużego nie mogą korzystać osoby nie umiejące pływać.
 11. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 12. Kąpiel w basenie dozwolona jest jedynie po uprzednim umyciu całego ciała pod natryskiem.
 13. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy lub dokładnego umycia swojego wózka przed wjazdem na teren hali basenowej.
 14. Obowiązuje strój pływacki dowolnego koloru (slipy pływackie – mężczyźni, strój pływacki jedno lub dwuczęściowy – kobiety; niedozwolona: bielizna i spodenki gimnastyczne). Zaleca się używanie czepka na głowę.
 15. Zajęcia grupowe mogą się odbywać jedynie pod kierunkiem uprawnionego opiekuna (trenera, instruktora, nauczyciela), który bezwzględnie i bezpośrednio odpowiedzialny jest za porządek i bezpieczeństwo grupy.
 16. Prowadzących zajęcia obowiązuje zapoznanie grupy z regulaminem co potwierdza się złożeniem podpisu w dzienniku znajdującym się u ratownika.
 17. Zajęcia indywidualne i grupowe nauki i doskonalenia pływania mogą prowadzić wyłącznie instruktorzy zatrudnieni przez POSiR. Osoby nie będące pracownikami POSiR, które będą prowadzić zajęcia nauki pływania, będą wydalone z ośrodka.
 18. Garderobę należy przechowywać w szafkach szatni, przed wyjściem na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Przedmioty wartościowe oraz dokumenty należy oddać w depozyt w recepcji basenu dużego.
 19. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są:
  1. stosować się bezwzględnie do sygnałów dźwiękowych ratowników oraz wskazówek obsługi basenu,
  2. bezzwłocznie informować służby ratownicze o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób,
  3. dostosować swoje plany aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
  4. użytkować sprzęt basenowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu, odnieść go w wyznaczone miejsce,
  5. zachować ciszę, nie krzyczeć, nie biegać,
  6. dbać o czystość, śmieci wyrzucać do pojemników na śmieci,
  7. nie palić tytoniu na terenie zaplecza basenu,
  8. wchodzić na zaplecze i basen wyłącznie w klapkach,
  9. używać szafek, suszarek oraz urządzeń basenu zgodnie z ich przeznaczeniem, nie niszczyć, nie dewastować.
 20. Użytkownikom pływalni zabrania się:
  1. wszczynania fałszywych alarmów,
  2. pozostawiania dzieci bez opieki,
  3. wnoszenia i spożywania żywności, napojów w szklanych opakowaniach oraz żucia gumy,
  4. chodzenia po murkach na ścianach szczytowych basenu oraz po kratkach przelewowych,
  5. skakania z boków basenu oraz ściany szczytowej nie posiadającej słupków startowych,
  6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.
 21. Skoki do wody z słupków startowych dozwolone są tylko za zgodą ratownika, na wyznaczonym torze.
 22. Grupy zorganizowane mogą przebywać bezpośrednio przed i po zajęciach jedynie w szatni, grupy nieletnie pod nadzorem uprawnionego opiekuna.
 23. Pływanie w płetwach dozwolone jest tylko za zgodą obsługi basenu. Nurkowanie swobodne należy zgłosić ratownikowi oraz zapewnić asekurację (asystę) z brzegu. Używanie aparatów powietrznych dozwolone jest tylko na zajęciach prowadzonych przez kluby płetwonurków.
 24. Nie stosujących się do powyższego regulaminu i poleceń obsługa basenu ma prawo wydalić z ośrodka. Wydaleni nie posiadają prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wejścia na basen. Ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników muszą być przez nich pokryte lub naprawione. Rażące lub notoryczne naruszanie regulaminu może spowodować wykluczenie z możliwości wstępu na pływalnię.
 25. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu względnie będące wynikiem niedbalstwa czy nieostrożności korzystających z basenu ośrodek nie odpowiada
 26. Za zgubienie kluczyka do szafki, nie oddanie lub wyniesienie poza ośrodek, należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

Kierownik Oddziału Chwiałka – Tomasz Krzyżaniak

Basen mały 1
Basen mały 2
Basen duży 1
Basen duży 2

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 420
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355