Chwiałka / Pływalnia kryta

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 395
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

kierownik: Paweł Mateja
zastępca kierownika: Maciej Młodzik

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

Godziny otwarcia obiektu

Pływalnia kryta

Uwaga! Od 1 czerwca 2024 na pływalni trwa przerwa technologiczna. Planowane otwarcie: wrzesień 2024.

Zajmujemy się prowadzeniem zajęć z zakresu:

 • nauki pływania dla dzieci i dorosłych
 • pływania sportowego (sekcja pływacka)
 • aquafitnessu
 • pływania z elementami nurkowania

Naszym celem jest zaszczepienie wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych miłości do środowiska wodnego, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych oraz wpajanie zasad bezpieczeństwa w wodzie. Regularnie monitorujemy postępy naszych uczniów, co gwarantuje bardzo wysoką skuteczność nauczania. Kurs kończy się sprawdzianem w formie zawodów pływackich, po których każde dziecko otrzyma certyfikat oraz pamiątkowe zdjęcie. Istnieje możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Sprawdź:

Zapisy

Zapisy na zajęcia przyjmujemy na miejscu w kasie pływalni lub on-line (ToBilet).

Zajęcia dla dzieci na małym basenie

Usamodzielnianie dziecka – przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach bez opiekuna, oswajanie dziecka ze środowiskiem wodnym, nauka podstawowych ruchów napędowych.

4 etapy

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: brak, dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez asysty rodzica/opiekuna (rodzic na linii brzegowej) Dziecko posiada umiejętność zanurzania głowy pod wodę, wykonuje proste ćwiczenia oddechowe ( świadome zatrzymanie i wypuszczenie powietrza pod wodą).

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko jest oswojone z wodą potrafi zanurzać głowę do wody i wypuszczać powietrze. Poziom rozwoju i umiejętności predysponują dziecko do ćwiczeń samodzielnych – dorosły opiekun jest stale obecny przy dziecku. Opiekun nie przełamuje oporu i lęków dziecka przed wodą, ale swoja obecnością zapewnia bezpieczeństwo.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest, przejście dziecka z ćwiczeń z rodzicem do ćwiczeń samodzielnych – to znaczy bez obecności rodzica/opiekuna. Kładziemy nacisk na prawidłowe ułożenie ciała i dużą ilość ćwiczeń oddechowych. Na tym etapie dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wielu zabawach. Uczą się współpracy oraz współzawodniczą w drobnych konkurencjach. Poprzez zabawę i ćwiczenia dzieci doskonalą dotychczas poznane umiejętności. Elementy, a potem całe ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie. Rodzic/opiekun stopniowo wycofuje się z ćwiczeń.

Etap kończy się umiejętnością samodzielnego ćwiczenia dziecka z przyborami w płytkiej wodzie - bez obecności rodzica/opiekuna (rodzic na trybunach). Dziecko posiada umiejętności przepłynięcia z przyborem ("makaron", deska), przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu. Usamodzielnienie dokonywane jest okresie < 2,5 miesiąca.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy) – dziecko jest przygotowane do ćwiczeń w wodzie bez obecności opiekuna i ma ukończony 5 rok życia. Dodatkowe wymagania: brak.

Po kursie dziecko nabywa umiejętności: oswojenie z wodą; zanurzanie głowy oraz prawidłowe wypuszczania powietrza do wody; wślizg do wody z brzegu basenu; z przyborem („makaron”, deska) kraulowy ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia z przyborem („makaron”, deska) przy pomocy kraulowego ruchu nogami w leżeniu na brzuchu i na plecach całej długości małego basenu.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): w trakcie samodzielnych ćwiczeń z przyborem ("makaron", deska) dziecko potrafi przepłynąć, przy pomocy kraulowego ruchu nogami, w leżeniu na brzuchu i na plecach całą długości małego basenu.

Dodatkowe wymagania: oswojenie z wodą (brak oporów przed zanurzaniem się, umiejętność wypuszczania powietrza), skok do wody z brzegu basen.

Po kursie dziecko nabywa umiejętności: samodzielne leżenie na plecach i na brzuchu; samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach; skok do wody z murka basenu; wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Etap kończy się umiejętnością pływania w płytkiej wodzie z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.

Uwaga: etap żabek kończy się przejściem w etap żółwików, zazwyczaj w drugiej połowie roku szkolnego.

Zajęcia dla dzieci na dużym basenie

Wprowadzenie dziecka do ćwiczeń w głębokiej wodzie - przygotowanie do uczestniczenia w zajęciach na basenie sportowym o głębokości 120 – 180 cm. Nauka poszczególnych technik pływackich.

6 etapów

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: umiejętność pływania z przyborem, samodzielne pływanie strzałką krótkich odcinków na brzuchu i na plecach z właściwym ułożeniem ciała w płytkiej wodzie.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody z murka basenu,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Podczas pracy z tą grupą wiekową naszym celem jest oswojenie dziecka z ćwiczeniami z przyborem w głębokiej wodzie – to znaczy w basenie sportowym (głębokość 120-180 cm).

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: oswojenie z głębokim basenem; pływanie strzałką na brzuchu krótkich odcinków oraz pływanie na plecach w wodzie głębokiej bez przyboru.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 25 metrów na plecach bez przyboru na głębokiej wodzie.

Minimalne umiejętności kwalifikujące dziecko do grupy: dziecko potrafi przepłynąć 25 metrów na plecach bez przyboru.

Dodatkowe wymagania:

 • brak lęku przed pływaniem w dużym basenie,
 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru) krótkich odcinków,
 • skok do wody z murka basenu,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na plecach (stylem grzbietowym); skok do wody ze słupka startowego na nogi; nurkowanie w dal na odległość 5 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): dziecko potrafi przepłynąć 50 metrów kraulem na grzbiecie.

Dodatkowe wymagania:

 • pływanie strzałką na brzuchu (bez przyboru),
 • skok do wody ze słupka startowego na nogi,
 • nurkowanie w dal na odległość 5 metrów,
 • wyławianie przedmiotów z głębokości 1,2 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie kraulem na piersiach z oddechem z boku; skok do wody na głowę z brzegu basenu; nurkowanie w dal na odległość 7 metrów; wyławianie przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Uwaga: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na kartę pływacką.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): umiejętność przepłynięcia 100 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody na głowę z brzegu basenu,
 • nurkowanie w dal na odległość 7 metrów,
 • wyławianie przedmiotu z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: pływanie żabką (stylem klasycznym), skok do wody na głowę ze słupka startowego; nawrót zwykły; nurkowanie w dal na odległość 10 metrów; wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): umiejętność przepłynięcia 150 metrów – w tym 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na piersiach z oddechem z boku.

Dodatkowe wymagania:

 • skok do wody na głowę ze słupka startowego,
 • nawrót zwykły,
 • nurkowanie w dal na odległość 10 metrów,
 • wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 metra.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: podstawy pływania delfinem tzw. dwuuderzeniowym, skok startowy ze słupka, nurkowanie w dal na odległość 15 metrów.

Etap kończy się umiejętnością przepłynięcia 175 metrów w tym 25m delfinem dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na grzbiecie, 50m żabką oraz 50m kraulem na brzuchu z oddechem z boku.

Minimalne umiejętności (kwalifikujące dziecko do grupy): dziecko potrafi przepłynąć 175 metrów w tym 25 metrów delfinem tzw. dwuuderzeniowym, 50 metrów kraulem na plecach, 50 metrów żabką oraz 50 metrów kraulem na piersiach.

Dodatkowe wymagania:

 • skok startowy ze słupka,
 • nawrót zwykły,
 • nurkowanie w dal na odległość 15 metrów,
 • wyławianie kilku przedmiotów z głębokości 1,8 m.

Po kursie dziecko nabędzie umiejętności: przepłynięcie 50 m stylem motylkowym (dwuuderzeniowym), nawrót koziołkowy.

Etap kończy umiejętność przepłynięcia 200m stylem zmiennym.

Uwaga: pod koniec kursu dziecko będzie miało możliwość zdawania egzaminu na specjalną kartę pływacką.

Uwaga: podany w opisie wiek dziecka dla poszczególnych grup jest wiekiem orientacyjnym. Podczas wyboru właściwej grupy, należy kierować się przede wszystkim posiadanymi przez dziecko umiejętnościami.

Zajęcia dla dorosłych

Zajęcia przeznaczone dla osób, które nie posiadły umiejętności pływania jako dzieci. Cykl rozpoczyna się w małym basenie, tak aby bez lęku przełamać niepewność związaną z aktywnością w wodzie i bezpiecznie przygotować się do głębszego zanurzenia. Kursanci pod okiem doświadczonego instruktora nauczą się podstawowych ruchów zarówno z wykorzystaniem sprzętu jak i bez. Kolejnym etapem jest przejście do basenu sportowego i nauka konkretnych technik pływackich. O momencie zmiany środowiska na głębsze zadecyduje instruktor na podstawie wykonanego przez kursanta progresu.

Sprawdź cennik.

Zajęcia powstałe z myślą o osobach potrafiących pływać, które chcą nauczyć się nowych lub doszlifować konkretne techniki pływackie. Baczne oko profesjonalnego instruktora pozwoli wyłapać nawet małe błędy, które niepotrzebnie zabierają energię w wodzie. Poprawna technika sprawi, że na przepłynięcie tego samego odcinka danym stylem zużyje się mniej sił i czasu niż przed kursem.

Sprawdź cennik.

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 395
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

kierownik: Paweł Mateja
zastępca kierownika: Maciej Młodzik

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

Godziny otwarcia obiektu

Pływalnia kryta

Uwaga! Od 1 czerwca 2024 na pływalni trwa przerwa technologiczna. Planowane otwarcie: wrzesień 2024.