Chwiałka / Pływalnia letnia

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 395
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

Pływalnia letnia

Na pływalni letniej znajdują się: basen duży, basen średni ze zjeżdżalnią oraz brodzik dla dzieci z dwiema małymi zjeżdżalniami. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu mogą pograć tu w siatkówkę plażową lub tenisa stołowego, a zwolennicy relaksu i kąpieli słonecznych wypożyczyć leżaki. Na terenie pływalni można skorzystać także z małej gastronomii.

Baseny na pływalni:

 • basen duży o wymiarach 50m x 20m i głębokości od 1,4m do 2,3m (osiem torów),
 • basen średni o wymiarach 25m x 15m i głębokości od 0,9m do 1,2m (ze zjeżdżalnią),
 • brodzik dla dzieci o średnicy 16m i głębokości od 0,25m do 0,5m.
lato5
lato1
chwialka-plywalnia-13
Pływalnia letnia
Pływalnia letnia
Pływalnia letnia
Pływalnia letnia
Pływalnia letnia
Pływalnia letnia

Pływalnia Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji została zbudowana ze społecznych środków finansowych. Opiekę nad nią oraz troskę o jej prawidłowe używanie powierza się użytkownikom, by pływalnia mogła jak najdłużej służyć sprawnie rozwojowi kultury fizycznej i sportu.

 1. Pływalnia czynna jest w okresie letnim w godzinach od 9:00 do 19:00.
  a) w miesiącu sierpniu pływalnię zamyka się przed zmrokiem,
  b) w razie niepogody o wcześniejszym zamknięciu decyduje kierownik pływalni,
  c) kierownik pływalni zastrzega sobie prawo wydzielenia w określonych godzinach basenu dużego dla sportu wyczynowego – na treningi, zawody, obozy itp.
 2. W zależności od umiejętności pływania i wieku do dyspozycji są następujące baseny:
  a) basen duży, 50m o gł. wody od 1,4m do 2,3m – dla osób umiejących pływać,
  b) basen mały, 25m o gł. wody od 0,8 do 1,2m – do nauki pływania,
  c) brodzik o gł. wody do 0,5m – dla dzieci pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów.
 3. Garderobę należy oddawać do szatni żądając odpowiedniego znaczka z numerem
  a) w razie zagubienia znaczka należy natychmiast powiadomić personel szatni,
  b) przedmioty wartościowe, zegarki, biżuterię itp. można oddać na czas przebywania na pływalni do depozytu w szatni,
  c) za zgubione części garderoby i inne przedmioty pozostawione w rozbieralni względnie na terenie pływalni, Kierownictwo pływalni nie odpowiada.
 4. Kąpiel w basenach dozwolona jest jedynie po uprzednim umyciu się pod natryskiem.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 6. Na terenie pływalni należy:
  a) kąpać się w basenach zgodnie ze wskazaniem pkt.2 niniejszego regulaminu,
  b) korzystać z urządzeń i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu lub urządzeń wynikłe z winy korzystających muszą być przez nich pokryte lub naprawione. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 8. Na terenie pływalni zabrania się:
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,
  b) niszczenia zieleni, tablic porządkowych oraz wszelkich urządzeń i sprzętu,
  c) zaśmiecania otoczenia, szczególnie rozrzucania przedmiotów grożących skaleczeniem oraz przynoszenia w pobliże basenów przedmiotów tłukących się,
  d) zanieczyszczania wody,
  e) zakłócania spokoju (hałasami, krzykami lub wszczynania awantur) oraz wpychania do basenów
  innych osób,
  f) przebywania osobom zakaźnie chorym, z chorobami skórnymi lub otwartymi ranami,
  g) przebywania dzieciom do lat 12 bez opieki rodziców lub opiekunów,
  h) wprowadzania psów, rowerów, motocykli i innych pojazdów,
  i) skoków do wody z boków basenów (skakać należy wyłącznie od strony słupków startowych).
 9. Korzystający z pływalni zobowiązani są do przestrzegania przepisów regulaminu i zaleceń Kierownika pływalni i dyżurnych ratowników.
 10. Nie stosujących się do przepisów regulaminu, personel pływalni ma prawo wydalić z terenu obiektu bez zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wejścia na pływalnię.
 11. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu lub wynikające z niedbalstwa czy
  nieostrożności osób przebywających na terenie pływalni lub korzystających z jej urządzeń, Kierownictwo obiektu nie odpowiada.

Uwaga! Na sygnał syreny alarmowej należy natychmiast wyjść z wody i zastosować się do zarządzeń Kierownika pływalni lub Służby Ratowniczej.

Kontakt

Oddział Chwiałka

ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 833 05 11 w. 395
fax. 61 833 05 11 w. 421
e-mail:

NIP: 209-00-01-440

PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355