Ogólnopolska Konferencja Biegowa

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją spotkań, które od 2013 roku odbywały się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Do tej pory odbyło się tam osiem edycji tego ważnego dla środowiska biegowego wydarzenia.

Zaproponowany tytuł konferencji ma podwójne znaczenie. Game Changer, czas na zmiany dotyczy bowiem tego, co dzieje się na rynku imprez biegowych i tego, co musi się na nim zmienić. Po drugie dotyczy samej konferencji, która:

  • jest organizowana przez dwa podmioty mające duże doświadczenie i wiedzę na ten temat
  • jest organizowana w zmienionej formule, która dzięki m.in. przewidzianym sześciu panelom dyskusyjnym, umożliwi każdemu uczestnikowi aktywny udział i możliwość wypowiedzenia się
  • jest organizowana w nowym miejscu, które jednoznacznie kojarzy się ze sportem i imprezami biegowymi
  • oprócz wartości merytorycznych zapewnia część rekreacyjno-integracyjną.

Zachęcamy do udziału w konferencji – spotkajmy się nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu!

Szczegóły: https://www.posir.poznan.pl/konferencje-i-szkolenia/ogolnopolska-konferencja-biegowa