Aktualności

Najświeższe informacje

stylizowana grafika - sylwetka biegaczki

Wydarzenie potrwa dwa dni. Program konferencji składa się z sesji wspólnych dla wszystkich uczestników oraz węższych paneli tematycznych.

Przed organizatorami wydarzeń biegowych stoi wiele wyzwań. Dynamiczny rozwój narzędzi sztucznej inteligencji, wpływ aktywności sportowej na środowisko naturalne to kwestie, których nie możemy pomijać przygotowując bieg czy festiwal biegowy. Jeśli dodamy do tego udział kobiet w imprezach biegowych, to widzimy, że tegoroczna edycja porusza bardzo aktualne tematy – mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, który jest jednocześnie jednym z panelistów tegorocznej konferencji.

W tegorocznej edycji nie brakuje również tematyki związanej ze strategiami marketingowymi stosowanymi przez środowisko biegowe. A w dyskusji na tematy związane z organizacją imprez biegowych udział biorą specjaliści z całego kraju, m.in. prof. Zygmunt Waśkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina, Ewa Paciorek – podcasterka, promotorka aktywnego trybu życia, a także eksperci z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i wielu innych.

Program konferencji uzupełnia rywalizacja sportowa. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w biegu dookoła Jeziora Maltańskiego. Więcej informacji na temat X Konferencji Biegowej można znaleźć na podstronie konferencji.