Dialog techniczny

Rozeznanie rynku.

Zagospodarowanie i zarządzanie Ośrodkiem Kiekrz przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu.

10 września 2018
Ogłoszenie: DGN.221.4.11.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: DGN.221.4.11.2018-1 (PDF)
Załącznik nr 2: DGN.221.4.11.2018-2 (ZIP)