Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Wykaz informacyjny nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na terenie Miasta Poznania (pomieszczenia przy ul. Wiankowej 3 z przeznaczeniem na SPA oraz zaplecze magazynowe).

Treść ogłoszenia:
DGN.075.12.2017 (PDF)