Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Wykaz informacyjny nr 5/2016 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na terenie Miasta Poznania.

Treść ogłoszenia:
DGN.1.2220.9.2016