Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Wykaz informacyjny nr 3/2016 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na terenie Miasta Poznania

Treść ogłoszenia:
NN.1.2220.14.2.2016